jste zde: úvodní » Obchodní podmínky


Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Prodávající:
ing. Lenka Švecová

Karlov 83

594 01 Velké Meziříčí

Česká Republika

IČO: 68063709

info@m-rikky.cz

tel. 733764276

K u p u j í c í:

Fyzická anebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo zboží z internetového obchodu m-rikky. Smluvní vztahy podléhají výhradně platným zákonům na území ČR a české jurisdikci. Podáním závazné objednávky vyjadřuje kupující souhlas s těmito obchodními a platebními podmínkami a bere na sebe závazek je v plné míře respektovat.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy
1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu

www.m-rikky.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje,

že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně podmínek

reklamace a že s nimi souhlasí.
2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v

okamžiku převzetí objednaného zboží  kupujícím.
3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých

formulářem předepsaných údajů a  náležitostí.
4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním

formuláři nebo v objednávce.
5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou

zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
6. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci

internetového obchodu www.m.rikky.cz , kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních pdajů o kupujícím a o jeho nákupech.

Zákazník má právo zažádat o vymazání či opravu osobních údajů

(změnu či zrušení registrace) telefonicky či emailem.
7. Ceny uvedené v katalogu zboží jsou konečné.

Jsou uvedeny včetně 19% DPH.

Prodejce si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, poduk jsou objednací údaje neúplném bebi vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. O tomto odmítnutí zašle prodávající informaci na e-mailovou adresu zákazníka.

 

Ochrana osobních údajů

Veškerá osobní data kupujícího jsou zpracovávána jen v rozsahu nutném pro vyřízení objednávky a v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v akuálním znění. Tato data jsou bezpečně uložena a nejsou poskytována třetím osobám mimo jejich nezbytného sdělení dopravci a to pouze za účelem doručení zboží zákazníkovi. Údaje o nákupech (objednávky) jsou shromažďovány za pčelem vyřizování reklamací a ke zpětné kontrole účetních dokladů. Informace o zákaznákovi a jeho nákupech jsou ukládány v zabezpečené databázi a nejsou poskytovány třetím stranám.


Odstoupení od kupní smlouvy a vrácení zboží
Kupující má právo podle občanského zákoníku odstoupit bez udání důvodů od smlouvy nejpozději do 14 dnů ode dne převzetí zboží bez jakékoli sankce.
Pokud se k tomuto kroku rozhodnete, prosíme o následující:

Nepoškozené zboží s cedulkami bez zbytečných odkladů zašlete v obyčejném

balíku na adresu firmy ing. Lenka Švecová, Karlov 83, 59401 Velké Meziříčí

spolu s dokladem o nákupu zboží nebo s jeho kopií. Na dokladu prosím vyznačte vracené položky a připište číslo účtu, na který máme poukázat peníze.

V případě nutnosti je možno peníze poukázat kupujícímu i poštovní poukázkou, v tom případě má však prodávající dle zákona právo odečíst

si skutečně vynaložené náklady, tedy částku, kterou inkasuje Česká pošta

za poukázku typu C, tj. 35 Kč.

Při vracení peněz převodem na účet kupujícího žádné náklady do vracené částky nepromítáme. Peníze budou kupujícímu vyplaceny do 5 pracovních dnů

od obdržení zboží, nejdéle však do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.

Náklady spojené s dopravou zboží hradí kupující. Nezasílejte nám prosím

vracené zboží na dobírku. Takto vrácené zboží nebude přijato a prodlužuje se tím doba dořešení celé záležitosti.

U zboží vyrobeném na zakázku mohou mít míry toleranci několik centimetrů.

Také barvy se díky zobrazení na monitoru mohou lišit. Na tyto tolerance se záruka nevztahuje.

Možnost vrácení zboží do 14 dnů bez udání důvodů se nevztahuje na zboží pletené

na zakázku. Zde je možná pouze reklamace

Reklamace
V našem internetovém obchodě poskytujeme stejné podmínky pro uplatňování reklamací, jako v kterékoliv běžné „kamenné“ prodejně v souladu s platným obchodním zákoníkem, resp. občanským zákoníkem.
S každou zásilkou obdrží kupující doklad o nákupu zboží (daňový doklad, dodací list), který zároveň slouží i jako záruční list pro případnou reklamaci.
Na zboží, objednané a zakoupené prostřednictvím
www.m-rikky poskytujeme standardní záruku v délce 2 let od data dodání zboží.

Zboží předané k reklamaci musí splňovat tyto podmínky:

- Zboží musí být čisté, prodejce je oprávněn odmítnout převzít zboží

které nesplňuje zásady obecné hygieny.

- Kupující musí předložit doklad o zakoupení výrobku (kopie faktury)

- Přiložený popis závady

Reklamační řád
Právo kupujícího na reklamaci vadného zboží.Kupující by měl prohlédnout

zboží bezprostředně po jeho převzetí a následně, pokud zboží není

v odpovídající kvalitě, nebo se v záruční lhůtě projeví závada případně

snížená jakost, má právo uplatnit u prodávajícího odpovědnost za vady zboží.

Za vadu nelze považovat změnu vlastností zboží, která vznikla v důsledku

opotřebení či nesprávného použití zboží. Reklamace musí být vyřízena

do 30 dnů ode dne uplatnění, pokud se obě strany nedohodnou jinak.

Reklamace mohou být vyřešeny následujícími způsoby :
- bezplatnou opravou
- slevou z ceny zboží
- výměnou výrobku za bezvadný
- návratem peněz

Uplatnění reklamace
Kupující doručí reklamovaný výrobek na svoje náklady a odpovědnost

na adresu prodávajícího.
Preferujeme příjem reklamací zasláním zboží v pojištěném obyčejném

balíku na adresu firmy ing. Lenka Švecová, Karlov 83, 59401 Velké Meziříčí

Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom,

kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob

vyřízení reklamace spotřebitel požaduje.

Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že zboží při jeho převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou,

má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně uvedl zboží do stavu,

který kupní smlouvě odpovídá, a to dle požadavku kupujícího buď výměnou

věci nebo její opravou, není-li takový postup možný, může kupující požadovat
přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí v případě,

pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl

nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Lhůta pro uplatnění reklamace
Záruční doba na námi prodávané výrobky je v souladu se zákonem

24 měsíců ode dne převzetí zboží. Pokud výrobce poskytuje záruku delší,

poskytneme tuto záruku i my vám.
Zboží prosíme reklamovat ihned po zjištění závady nebo snížené kvality.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových

stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá

ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky,

jakož i v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně

přepravného či poštovného uvedenou v katalogu internetového obchodu

www.m-rikky.cz nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
Účastníci se dohodli, že není-li obchodními podmínkami výslovně stanoveno

jinak, řídí se jejich práva a povinnosti příslušnými ustanoveními občanského

zákoníku v případě, že je kupujícím fyzická osoba, a obchodního zákoníku

v případě, že je kupujícím právnická osoba.

Doprava

Veškeré zboží objednané v našem e-shopu zasíláme Českou poštou.

Dodání zboží zpravidla do 24 hodin od převzetí zboží.

Cena za dopravu zboží je:

poštovné 60 Kč, dobírka 40 Kč včetně DPH

Při objednávce nad 1500 Kč neúčtujeme přepravné.

 


Způsob platby

dobírkou

převodem z účtu

 

Průběh vyřízení zakázky

1.Po odeslání objednávky Vám bude do 24 hodin zaslána na Vaší emailovou adresu potrvzená objednávka.

2. Vybrané zboží zašleme na uvedenou dodací aresu na dobírku.

3. Termín expedice Vám potvrdíme na email.

4. Platíme při převzetí zboží.

5. K zásilce bude přiložen faktura.

 

Vždy je možná individuální domluva. Pište na info@m-rikky.cz

nebo volejte na telefon 733 764 276

 


Vytisknout stránku

© Všechna práva vyhrazena M-rikky - svetry, vyšívání, móda na zakázku

tvorba webových stránek ANTstudio.cz